LA PRimera Edukativni centar Tuzla, B&H

home - back to usluge

 

 

Tekst predviđen za prevod (sa bosanskog na strani jezik i obratno) treba da je standardizovan ,tj. veličina fonta ne manja od 12 pt i margine stranice (top,bottom,left and right) ne manje od 25 mm.

Prevodimo sve vrste tekstova : stručne dokumente , dopise , akta , .......

Za simultano prevođenje kao i za detaljnije upite u vezi prevođenja dokumenata potrebno je uspostaviti kontakt sa La Primerom .