LA PRimera Edukativni centar Tuzla, B&H

.....

za majmlađe .....

 

Višegodišnja saradnja između EC "La Primera" i JU "Naše dijete"-Tuzla

See : The Chosen Vs. Winners .....

The Competition 2011.

 

 

U prostorijama centra (Tuzla,Stupine B8) nudimo bogat program strane literature za učenje stranih jezika (grupni i individualni program učenja,engleski jezik za sve srednje škole, njemački jezik, ...) PREFERIRAMO : iz Velike Britanije - London : LONGMAN : (www.longman.com) ;

SVE O KURSEVIMA STRANIH JEZIKALITERATURA, VANREDNO POLAGANJE , ITD

Click Meee !!!

Cilj izvanučioničke (terenske) nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj ........

Vršimo upis na dječije kurseve ( uzrast: 4 - 6 godina ) ! pogledaj

 

 

 

 

 

.